Teminatlı Kredi

Bireysel anlamda finansal kaynağa ihtiyaç duyulduğunda bankalar aracılığı ile kredi almak mümkün olur. Teminatlı kredi olarak bilinen kredi uygulaması ise bankanın müşterisine kredi vermesi için talep ettiği güvencedir.

Teminatlı kredi aynı zamanda ipotekli kredi olarak da bilinir. Bu tür kredilerde banka başvuru sahibinin güvence vermesi gerektiğini düşünür. Direkt olarak onay vermediği kredilerde belli bir teminat verilmesini zorunlu tutar.

Bankanın müşterisinden talep edeceği teminat ise gayrimenkuller üzerinden sağlanır. Müşteri bankadan kredi alabilmek için bazı belgeleri sunmak durumunda kalır. Finans kurumları kendini güvence altına almak istediğinde kredi onayı verebilmek için bu belgeleri işleme koyar.

Teminatlı kredi başvurusu yapılacağı zaman müşterinin bir gayrı menkulü güvence olarak göstermesi gerekmektedir. Gayrimenkulün satış bedelinin bir ekspertiz aracılığı ile belirlenmesi ve tapuya şerh koyulması bu işlemin süreçleri arasında yer alır. Taşınmaz mallar arasında ev, arsa gibi seçenekler olabilirken kişi adına kayıtlı araçlar vasıtası ile de ipotekli kredi alınabilir.

Finans kurumu ekspertiz için bir işlem ücreti talep eder ve bu masrafları da müşterinin karşılaması gerekir. Ekspertizin uygunluk onayı vermesi ve gayrimenkule bir değer biçmesi gerekir. Bu değer üzerinden de banka vereceği kredi miktarını belirler.

Teminatlı kredi kullanabilmek için başvuru sahibinin üzerine kayıtlı gayrimenkulünün bulunması zorunludur. İpotek masrafları ve tapu işlem ücretleri ise müşteri tarafından karşılanır. Bu ücretlendirmeler kredi başvuru aşamalarında ortaya çıkar. Ekspertiz talep edilip işlem başlatıldığında bu ödemenin bankaya önceden yapılması gerekir.